Garancia

 

Garanciális feltételek

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!

A megrendelt termék és a Vásárló által látható színek között bizonyos esetekben színeltérések lehetnek, ezért az Eladót semmilyen felelősség nem terheli. 

Szavatosság/jótállás

A szavatossági/jótállási jogok tekintetében minden esetben a PTK ide vonatkozó rendelkezései az irányadók. A cégünk által forgalmazott termékekre két év szavatosság jár, melyből az első hat hónap jótállás. Kivételt képeznek ez alól az esernyők, melyekre két év szavatosságot és egy év jótállást biztosítunk.

Jótállás:

  • Rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett meghibásodás esetén a terméket kijavítjuk vagy kicseréljük, vagy ezek hiányában árleszállítást vagy a vételár visszafizetését kérheti a fogyasztó.
  • Nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás esetén eladónak jogában áll a terméket saját költségén bevizsgáltatni.

Szavatosság:

  • Rendeltetésszerű használat közben bekövetkezett meghibásodás esetén a terméket kijavítjuk vagy kicseréljük, vagy ezek hiányában árleszállítást vagy a vételár visszafizetését kérheti a fogyasztó.
  • Nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodás esetén eladónak jogában áll a szavatossági kötelezettségétől elállni, ebben az esetben a fogyasztó kötelessége a rendeltetésszerű használatot bizonyítani a saját költségén.

A szavatossági igény érvényesítéséhez a vásárlást igazoló számla (e-számla nyomtatott példánya, vagy a papíralapú számla) szükséges. Szavatossági igény benyújtásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell a vásárlással kapcsolatos adatokat, valamint a kifogás tényét. Ezen igényével keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett az eladó. A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt.
  
Jótállási igény a nyugta vagy számla bemutatásával érvényesíthető. Ennek hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! 

Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak! A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A megrendelő a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, amennyiben a terméket az eredeti csomagolásában és az eredeti címkével együtt juttatja vissza eladónak, továbbá mellékeli a visszáruhoz csatolandó számlát/szállítólevelet. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!