Elállási nyilatkozat

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a dolgot átveszi. Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, az Ön által vásárolt termék(ek) vételárát haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük. A visszatérítés során kizárólag bankszámlára történő visszautalás lehetséges (amennyiben a terméket nem személyesen hozta vissza); e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a termék(ek)et.

Ön köteles számunkra a termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a termék(ek)et. A termék(ek) visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát egyértelmű nyilatkozatban köteles közölni velünk: Hammer Fashion Kft. 1141 Budapest, Öv u. 37., shop@hammer.co.hu

Ebből a célból szíveskedjen kitölteni az alábbi űrlapot, vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező nyilatkozatát postai vagy elektronikus úton is.

Csak a szerződéstől való elállási szándék - termék visszaküldése - esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett:\nHammer Fashion Kft.\n1141 Budapest, Öv u. 37.\nTelefon: 06-1/221-1060\nE-mail: shop@hammer.co.hu
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék adásvételére irányuló szerződés tekintetében: